Dags för årsmöte för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholm län

Varmt välkomna till årsmöte måndagen den 16 mars 2020! Då sammanfattar vi verksamhetsåret för den lokala föreningen Konstnärernas Riksorganisation i Stockholm län och väljer en ny styrelse. Det är också ett bra tillfälle att få mer information om vad vi arbetar med i länet.

I år gästas vi av vår förbundsjurist Katarina Renman Claesson som kommer att ge en liten förhandstitt på de rekommendationer för gestaltningsuppdrag som tagits fram av Konstnärernas Riksorganisation. Missa inte det!

Datum och plats
Datum: 16 mars 2020, från kl 18.00 till ca 21.00
Registrering: kl 18.00 – 19.00
Presentation av Katarina Renman Claesson: kl 18.30 – 19.00
Årsmötet börjar: kl 19.00

Plats: Studio 44, Tjärhovsgatan 44 B, 1 tr, 116 28 Stockholm, se karta: https://kartor.eniro.se/m/erTFn. Hiss finns på innergården.

Vilka är kallade?
Kallade är medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation som är boende i Stockholms län och har erlagt medlemsavgift för 2020 senast den 1 mars i år. OBS! Mötet är öppet enbart för medlemmar. Maila eva@kro.se om du har frågor om ditt medlemskap.

Föranmälan krävs ej men maila oss gärna på stockholm@kro.se om du kommer till mötet. Det underlättar vår planering. Fika och finns på plats!

När kommer möteshandlingarna?
Årsmöteshandlingar inklusive dagordning och verksamhetsberättelse mailas ut ungefär en vecka innan mötet.

Varmt välkommen!
Önskar styrelsen för Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms län

För mer information om årsmötet
kontakta föreningens ordförande Jon Brunberg, 070-314 36 92 eller stockholm@kro.se

Följ vårt arbete:

https://www.facebook.com/KROSTHLM/

Här skapas konsten!

I samarbete med Transit bjuder vi in för samtal den 20e februari. En kväll tillägnad till den rådande situationen för produktionsplatser och ateljéföreningar i Stockholms Stad.

Inledning med presentation av gemensamma projektet ”Här skapas konsten” och nätverket Produktionsplatserna.

Jon Brunberg berättar om Konstnärernas Riksorganisations enkät om ateljéer och kollektivverkstäder som gick ut till konstnärer och föreningar förra året och som kommer resultera i en rapport som släpps senare i vår.

Osa via länken. Mycket varmt välkomna! https://www.eventbrite.com/e/samtal-om-produktionsplatser-och-ateljeforeningar-i-stockholm-tickets-90280971817

Motionera senast den 31 januari

Är du medlem i Konstnärernas Riksorganisation och bosatt i Stockholms län? Är det något du vill förändra när det gäller det lokala styrelsearbetet i Stockholm som du vill att årsmötet ska rösta om? Då kan du skicka en motion till styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län inför årsmötet.

Skicka din motion per e-post till stockholm@kro.se senast den 31/1. Om du har frågor kan du vända dig till föreningens ordförande Jon Brunberg på telefon 070-314 36 92.

Observera att den lokala styrelsen för Stockholms län inte har befogenhet att besluta i frågor som behandlas av Riksstyrelsen, som t.ex. medlemsavgifter och dylikt. Motionerna bör därför gälla det lokala styrelsearbetet.

Bara medlemmar som är bosatta i Stockholms län kan lämna motioner. Lämna namn, e-post och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi tycker att något behöver förtydligas.

Tänk på att i motionen ange bakgrunden till ditt förslag och att argumentera för din sak. Motionen ska avslutas med ett konkret förslag, ett yrkande, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. Om din motion är otydlig eller inte innehåller ett yrkande så är det inte säkert att styrelsen kommer att ta upp den på årsmötet.

Läs gärna mer om årsmöten och motioner på forening.se.

Nominera styrelseledamöter och förtroendevalda!

Brinner du för att förbättra konstnärernas villkor? Vill du vara med och påverka den lokala konstpolitiken? Är du medlem i Konstnärernas Riksorganisation och bosatt i Stockholms län?

Då kan du vara som klippt och skuren för att ta plats som ledamot i styrelsen för den lokala länsföreningen. Eller kandidera som förtroendevald revisor eller medlem av valberedningen. Eller så känner du kanske någon som du tror vore perfekt för uppdraget.

Senast den 31/12 kan du nominera dig själv eller någon annan medlem som ledamot till styrelsen. Skicka ett mail till valberedningen via stockholm@kro.se med namnen på dom du vill nominera, deras telefonnummer och/eller e-postadress och annan information om personen som du tycker är relevant.

Observera att det bara är medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation bosatta i Stockholms län som kan bli förtroendevalda i föreningen.

Vill du veta mer om hur det är att sitta i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län? Maila till stockholm@kro.se eller ring ordförande Jon Brunberg på 070-314 36 92.

Att ta plats

Vill du kandidera för att ta plats i en lokal styrelse för Konstnärernas Riksorganisation eller arbeta med lokala frågor som rör konsten och konstnärernas villkor i länet där du bor? Kanske till och med starta upp en ny regional förening i ditt län? Kolla in den eminenta föreningsguiden som fungerar som ett otroligt bra stöd för oss som sitter i lokala styrelser eller fungerar som talespersoner. -> http://kro.se/föreningsguiden

En ny hemsida för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län

Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län är en ideell förening som arbetar med lokala frågor som rör konstnärers villkor i Stockholms stad och län. På den här sajten hittar du information om vilka vi är, vad vi arbetar med och våra event. Sajten är under uppbyggnad och kommer fyllas på med information efter hand. Vi är en dotterorganisation till den riksomfattande organisationen Konstnärernas Riksorganisation vars hemsida du hittar här: http://www.kro.se

Region Stockholms rapport om konstnärliga produktionsplatser

I juli 2019 släppte Region Stockholms kulturförvaltning en ny rapport som visar på möjligheter att utveckla konstnärliga produktionsplatser i de regionala stadskärnorna. Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län intervjuades av utredaren Ann Larsson och vi konstaterar att våra synpunkter och samlade erfarenheter på området fått genomslag i rapporten som är en utmärkt sammanfattning av situationen för konstnärliga produktionsplatser i Stockholm där även konstnärernas förutsättningar och villkor beskrivs på ett utmärkt sätt.

Länkar
Rapporten i PDF-format
Regionens hemsida för projektet

Jordmarknaden

Den 19 maj deltog vår ordförande Jon Brunberg i ett panelsamtal med titeln ”Kulturens villkor i en marknadsanpassad stad?” som hade ett visst fokus på de konstnärliga produktionshusens framtid i Stockholm. Samtalet ägde rum på Jordmarknaden som beskrivs av arrangören Mossutställningar/Avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden som en diskussionsfestival för utbyte av idéer om hur vi ska ställa om vårt samhälle.

Moderator: Nathan Hamelberg
Ruben Steinum, UKS, Oslo
Walter Ruth, ordförande KKV, Göteborg
Erik Westin, A-House/ Akademiska Hus
Jon Brunberg, Konstnärerna Riksorganisation, Stockholms län

https://www.facebook.com/events/2061433800821113/permalink/2126684150962744/

Utbildningsinsatser

Vi informerar gärna om Konstnärernas Riksorganisation för studerande på de konsthögskolorna i Stockholm om tillfälle ges. 2018 och 2019 har vi presenterat organisationen på Kungl. Konsthögskolans yrkesförberedande kurs, med fokus på MU-avtalet och andra fackliga frågor, och 2019 deltog vi med ett informationsbord när Konstfack hade sin kursstart. Bilden är från den 16/1 2019 då vår ordförande Jon Brunberg gästade KKH.

Ordf. Jon brunberg föreläser på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm jan 2019

Julie Lomax från a-n gästar Stockholm

Fr.v. Peter Johansson (IAA), Katarina Jönsson Norling (KRO), Julie Lomax (a-n), Eva Månsson (KRO)

Julie Lomax från den Brittiska konstorganisationen a-n gästade Stockholm i december och höll den 5/12 ett föredrag på Svensk Form om kampanjen “Paying Artists”, ett samarrangemang av Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation och Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län.

Paying Artists – kampanjmaterial