Ett halvår i coronans tecken

Det här halvåret i coronans tecken har skakat marken under konstlivet och även om de värsta konvulsionerna tycks ha bedarrat så känner vi fortfarande hur det rör sig under oss. Ingen vet hur framtiden ser ut, men som organisation måste vi röra oss framåt – och med ett tydligt mål: förbättrade villkor för konstnärerna.

Konstnärernas Riksorganisation, KLYS och andra organisationer har lagt ned ett enormt arbete på corona-relaterade åtgärder för konstnärer under den här våren: det har varit ett isberg av jobb där ofta bara toppen synts utåt. Även vi i den regionala föreningen för Stockholms län har dragit strån till stacken, bland annat genom att

Mitt uppe i detta gjorde vi också andra saker:

Nu tar vi tag i nya frågor. Stockholm stad har nyligen kommit med en kulturstrategi som vi kommer att nagelfara och svara på under hösten. Vi fortsätter bevaka frågan om ateljéerna och det nya förslaget till ateljékö. Och vi arbetar vidare med en undersökning om hur enprocentregeln tillämpas i Stockholms läns kommuner.

Och sist, men inte minst: vi sätter igång med en serie medlemsmöten via zoom med start den 12 oktober kl 18-20 för att berätta mer om vad vi gör och lyssna på er medlemmar. Mer information om det här.

Som vanligt möter ni oss på Facebook: på vår sida och i vår grupp. Och kan läsa mer om oss på vår hemsida http://krostockholm.se. Vill ni nå oss via mail går det bra att maila på stockholm@kro.se.

Vänligen

Jon Brunberg, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län