Ny styrelse för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

Den 11 maj höll den lokala organisationen för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län årsmöte över videolänk. Mötet hade först utlysts till den 16 mars men styrelsen valde att ställa in mötet som en försiktighetsåtgärd i samband med att spridningen av coronaviruset tog fart i Stockholm och Folkhälsomyndigheten införde striktare rekommendationer för allmänna sammankomster. En ny kallelse gick ut i mitten på april och den 11 maj samlades drygt tjugo medlemmar över videolänk för att genomföra årsmötet vilket fungerade utmärkt, inte minst tack vare den rutinerade mötesordföranden Johan Wingestad.

Det blev en kväll då styrelsen redovisade sitt arbete och valde en ny styrelse men det ställdes också många frågor om styrelsearbetet och startades engagerade diskussioner om aktuella konstpolitiska frågor.

Här nedan listar vi den nya styrelsen och övriga förtroendevalda som valdes av årsmötet att leda det fortsatta arbetet i föreningen, samt de avgående förtroendevalda som vi tackar för en ovärdelig insats!

Styrelsen

Ordförande
Jon Brunberg

Övriga ordinarie ledamöter
Felice Hapetzeder
Katarina Warrenstein
Timothy Crisp
Sofia Björkman (nyinval)

Suppleant
Jens Evaldsson

Övriga förtroendevalda
Revisorer:
Nina Wedberg Thulin, ordinarie (nyinval)
Johan Wingestad, suppleant

Valberedning:
Edmon Khalil, sammankallande
Anna Ridderstad (nyinval)
Louise Stiernström (nyinval)

Avgående styrelseledamöter och förtroendevalda
Louise Dahl Lindvall, ordinarie ledamot i styrelsen
Helene Hortlund, ordinarie revisor
Maria Backman, valberedningen
Annika Daevel, valberedningen

Tack till er som deltog i mötet för ert förnyade fötroende för den sittande styrelsen, och inte minst för ert engagemang! Det värmer i en tid när det kommer bli allt viktigare för oss konstnärer att organisera oss kring våra hjärtefrågor.

Nu är vi redo att jobba vidare!

Jon Brunberg, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län