Verksamhet 2018-19

Pontus Björkman, KRO:s politiske sekreterare, föreläser för studiecirkeln Konstpolitisk fortbildning vintern 2018.
Kulturminister Alice Bah Kuhnke och Moderaternas kulturpolitiske talesman Olof Lavesson duellerar på Statens Konstråd den 26/8 2018.
Ordf. Jon brunberg föreläser på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm jan 2019
Emilia Bjuggren (S) och Rasmus Jonstam (L) debatterar lokal konstpolitik på Valduellerna 26 aug 2018.
Stella d’Ailly på Diskussionskväll om ateljéfrågan på Konstskolan Basis, maj 2017.

Politiskt arbete 2018-2019

Från föreningens verksamhetsberättelse 2019

Under verksamhetsåret 2018-2019 har fokus för styrelsens politiska arbete legat på frågan om det prekära läget för ateljéföreningar i Stockholms län, där många föreningar står inför direkta hot om uppsägningar. Året har också handlat en del om den valkampanj som togs fram av Riksstyrelsen i samarbete med andra organisationer och insatser för enprocentsregeln i Nacka.

Ateljéfrågan

Vi har arbetat med frågan om det utsatta läget för ateljéföreningar och konstnärliga produktionshus i Stockholm på flera olika sätt:

 • Tillsammans med Konstnärscentrum Öst och andra aktörer har vi tagit initiativ till nätverket Produktionsplatserna för att mobilisera ateljéhus och andra konstnärliga produktionsplatser i Stockholm.
 • Vi har lyft frågan till Riksstyrelsen och samarbetar t ex med kansliet för att ta fram en riksomfattande kartläggning av ateljéer.
 • En särskild insats har varit att stötta G-studion i deras kamp för att få fortsätta hyra den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg.
 • Vi har lyft frågan i debatter och panelsamtal (på G-studion, i valduellerna på Statens Konstråd, på Stockholms Läns Landstings kickoff för deras Kulturstrategi den 26/10).
 • Vi har medverkat i Stockholms Läns Landstings undersökning om produktionsplatser i Stockholms län.

Särskild insats: Produktionsplatserna

Produktionsplatserna är ett nätverk med representanter från ateljéhus i Stockholms län som formerades våren 2018 på initiativ från Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län och Konstnärscentrum Öst m fl aktörer. Syftet har varit att mobilisera och stärka ateljéföreningarna i en tid då många ateljéhus hotas av uppsägning. Nätverket uppstod efter publiceringen av Transit kulturinkubators studie om konstnärliga produktionsplatser i Stockholm och hade sitt första möte på ateljéföreningen Wip:Sthlm den 11 juni. Därefter bildades en ledningsgrupp bestående av representanter från fem ateljéhus som kommunicerar externt under namnet Produktionsplatserna. Nätverket har haft regelbundna möten sedan sommaren 2018. Jon Brunberg sitter som representant för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län i ledningsgruppen.

Kartläggning av konstnärliga produktionsplatser i Sverige

I samarbete med nätverket Produktionsplatserna och Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län har kansliet påbörjat en kartläggning av konstnärliga ateljé- och produktionsplatser och deras behov i Sverige.

Särskild insats: G-studion

Vintern 2018 började vi engagera oss i frågan G-studions framtid när det stod klart att Värmdö kommuns planerade en försäljning av Porslinsfabriken i Gustavsberg. G-studion är en unik plats för konstnärlig produktion i keramiska tekniker och huserar i dag nästan 100 konstnärer och konsthantverkare varav många är medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation. I början på året började konstnärerna i G-studion bedriva en intensiv kampanj mot en försäljning av huset.

Konstnärernas Riksorganisation påbörjade under våren arbetet med en studie och involverade i det arbetet G-Studions ordförande Lisa Wallert och skribenten Robert Stasinski. Syftet var att stötta G-Studions kamp för att få behålla sina lokaler i Gustavsberg och samtidigt ta fram en rapport om lösningar på ateljésituationen i Stockholm som kan komma till nytta även för andra ateljéföreningar och fungera som ett inlägg i debatten. Jon Brunberg deltog som sakkunnig vid flera möten i samband med detta arbete.

Som en del av arbetet arrangerades den 29/5 en paneldebatt i G-studions lokaler där också Jon Brunberg deltog. Debatten hölls dagen innan ett beslut om försäljning av lokalerna förväntades klubbas igenom i kommunfullmäktige och blev dramatisk då den närvarande kommundirektören helt oväntat under samtalet förklarade att konstnärerna var välkomna att komma in med ett eget bud.

Rapporten Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-studion presenterades av Lisa Wallert och Robert Stasinski på seminariet Hyresjuridik och case: G-studion på Svensk Form i Stockholm den 22/10 där också juristen Kim Lindgren medverkade.

Valkampanjen

Verksamhetsåret har också präglats av riksdagsvalet och den valkampanj som genomfördes av Konstnärernas Riksorganisation och andra organisationer under namnet kulturvalet.se. Vi har medverkat till att sprida kampanjen i våra kanaler i sociala media.

Politikerduellerna

I samband med kampanjen var Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län medarrangör, tillsammans med Konstnärernas Riksorganisation, Kulturvalet.se och Statens Konstråd, av de politikerdueller som hölls i Statens Konstråds lokaler den 23/8. Ordföranden Jon Brunberg ledde tillsammans med riksordföranden Katarina Jönsson Norling duellerna med landstings- och kommunpolitiker.

Eftervalsanalys

Jon Brunberg medverkade den 12/9 i en eftervalsanalys hos Arenagruppen med den kulturpolitiska gruppen ”Koalition för kulturdebatt” med medlemmar från en rad konstnärsorganisationer och fackföreningar vars syfte är att stimulera den kulturpolitiska debatten.

Remiss om den offentliga konsten i Nacka kommun

Under året har vi engagerat oss i frågan om hur den offentliga konsten hanteras i Nacka Kommun under namnet “Konsten att skapa stad”. När Nacka kommunfullmäktige den 21/5 skulle fatta beslut om att flytta ledningen för ”Konsten att skapa stad” från kulturnämnden till kommunstyrelsen reagerade oppositionen kraftigt och lyckades skjuta upp beslutet med argumentet att den konstnärliga professionen måste få uttala sig i frågan. Konstnärernas Riksorganisation nämndes särskilt i återremissen. Vi anmälde intresse att medverka som remissinstans den 4/6. Med hjälp av Pontus Björkman författade vi på kort tid en remisstext som lämnades in till kommunstyrelsen den 11/6. Kommunstyrelsen ignorerade dock uppmaningen om att låta oss vara remissinstans, vilket upprörde oppositionen. Istället mailades remisstexten ut till alla medlemmar av fullmäktige några dagar innan sammanträdet och valda delar av texten lästes under sammanträdet den 18/6.

Utbildningsinsatser

Kungl. Konsthögskolan

Jon Brunberg presenterade Konstnärernas Riksorganisation och informerade om avtal för konstnärer i Kungliga Konsthögskolans yrkesförberedande kurs den 16/1 2019.

Medlemsaktiviteter

Medlemsevent

 • Valduellerna 23/8, ett samarrangemang av Kulturvalet.se, Konstnärernas Riksorganisation och Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län och Statens Konstråd.
 • “Paying Artists”, föredrag av Julie Lomax från den Brittiska konstorganisationen a-n den 5/12 på Svensk Form. Ett samarrangemang av Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation och Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län på Svensk Form, Skeppsholmen, Stockholm.

Medlemskommunikation

 • Pontus Björkman intervjuade Jon Brunberg om Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms läns verksamhet i tidningen Konstnären i december 2018.
 • Ca 4 medlemsutskick per e-post.
 • Möten med medlemmar i bl.a. Skärholmen, Nacka och Värmdö.

Medlemsutbildningar

Studiecirkeln Konstpolitisk fortbildning som hölls jan-mars 2018 i samarbete med Studiefrämjandet och Konstskolan Basis har fungerat bra för att involvera och utbilda medlemmar om konstpolitiken och diskutera konstpolitiska frågor. Vi vill att den skall bli ett återkommande inslag och planerar en ny cirkel våren 2019.

Extern kommunikation

 • Den externa kommunikationen har huvudsakligen skett via föreningens Facebookkonton.
 • Facebooksidan administeras av styrelsen och används för extern kommunikation om föreningens aktiviteter och frågor som föreningen vill lyfta. Den hade 19-02-22 163 följare. Ca 80 inlägg har gjorts under verksamhetsåret.
 • Facebookgruppen kan användas både av styrelsens administratörer och medlemmar i gruppen. Gruppen hade 19-02-22 689 medlemmar (en ökning från 574 den 12/3 2018).
 • Under 2019 planerar styrelsen att lansera en egen hemsida för att kunna nå ut till fler.

Länkar

Föreningens facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/KRO.Stockholms.Lan/

Föreningens facebooksida: https://www.facebook.com/KROSTHLM/

Produktionsplatserna.se: http://www.produktionsplatserna.se/ och https://www.facebook.com/produktionsplatserna/

Rapport: Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-studion. http://www.kro.se/content/hur-kan-konstn%C3%A4rlig-produktion-s%C3%A4kras-i-sverige-case-g-studion-gustavsberg

Videoinspelning av seminariet på G-studion den 29/5: https://www.facebook.com/ateljeforeningengstudion/videos/2212749208740254/

Kulturvalet.se: http://kulturvalet.se/

Valduellerna på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=53Zn2U26Qkc

Remiss till Nacka Kommun: http://kro.se/content/remissvar-p%C3%A5-program-f%C3%B6r-konstoch-kultur-i-det-offentliga-rummet-i-nacka