Ateljéfrågan: länkar och dokument

Här samlar vi en del dokument, rapporter, studier och artiklar som har med ateljéfrågan att göra. Listan kommer fyllas på efter hand.

RAPPORTER OCH STUDIER

Region Stockholms kulturförvaltning initierade 2018 en utredning av ateljésituationen i Stockholms län. Utredare var Ann Larsson, tidigare direktör för Konstnärsnämnden. Hennes rapport Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen – med fokus på bild- och formområdet och regionala stadskärnor publicerades sommaren 2019. Vi menar att detta är en bra och rättvisande utredning när det gäller beskrivningen av situationen i stort, och att det är glädjande att även konstnärernas perspektiv lyfts fram. Som en del av utredningen intervjuades företrädare för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län.
Rapporten i PDF-format
Regionens hemsida för projektet

Under 2018 gav Konstnärernas Riksorganisation Robert Stasinski & Lisa Wallert, dåvarande ordförande för G-studion i Gustavsberg i uppdrag att utreda hur ateljéföreningen G-studion skulle kunna räddas. Det resulterade bland annat i rapporten: Hur kan konstnärlig produktion säkras i Sverige? Case: G-Studion, Gustavsberg, som släpptes 25 okt 2018 och presenterades av författarna under flera seminarier.

Förstudie av infrastruktur för konstproduktion i Stockholmsregionen, av Transit Kulturinkubator december 2017 innehåller texter av flera författare som representerar specifika ateljéhus och artiklar om situationen för produktionsplatser i Stockholm i stort. Vår ordförande, Jon Brunberg, är en av författarna.

STOCKHOLMS STAD

God ateljé: Fastighetskontoret har tillsammans med kulturförvaltningen utrett ateljébeståndet. Syftet har varit att skapa en bild av vad stadens konstnärer värdesätter när det gäller ateljéernas utformning och funktion samt hur framtidens ateljéer bör utformas. PDF-dokument

Ateljéstrategi 2017-2020 Förslag till strategi för Stockholms stads ateljéutbyggnad, Dnr 2.6-190/2016, PDF-dokument


ARTIKLAR

Konstnärernas lokalsituation – En lägesrapport från ateljéföreningarna i Stockholm, av Anna Ridderstad, Hjärnstorm, 8 juli 2018.