Vad vi gör

Våra huvudsakliga verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen för 2019-2020 är:

  • Politiskt arbete:
    • att bevaka konstpolitiska frågor och skeenden i länet i samarbete med kansliet och lokala medlemmar och medlemsgrupperingar.
    • att kvalitetssäkra remisser och andra dokument som rör konstpolitiken i länet.
  • Nätverksbyggande och medlemskontakt:
    • att bygga medlemsnätverk, arrangera små och stora möten med medlemmar, arrangera studiecirklar och i allmänhet vara en kontaktnod för länets befintliga och potentiella medlemmar
  • Arrangera årsmöte
  • Att driva den ideella föreningen enligt god föreningssed

Jens Evaldsson och Jan Manker på Motionsorkshop dec 2018.

Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län är en ideell förening med en ideellt arbetande styrelse. Samarbetet med KRO:s kansli och politiska sekreterare har därför varit nödvändigt för att kunna nå resultat i de frågor vi ger oss in i.

Under de senaste två åren har vi tillsammans med KRO:s politiske sekreterare hjälpt konstnärer i Nacka, Gustavsberg, Huddinge, Vallentuna och Norrtälje att publicera debattartiklar och påverka politiker.

Vi har engagerat oss särskilt i ateljéfrågan bland annat genom att arrangera möten med representanter för hotade ateljéföreningar i Stockholm och genom att stötta G-studion i Värmdö i deras kamp mot utförsäljning. MU-avtalet, enprocentsregeln och ateljéstöd är andra viktiga områden som vi bevakar.

Lisa Wallert, ordf. G-studion och Robert Stasinski presenterar KRO:s rapport ”Så kan konstnärlig produktion säkras i Sverige” på Svensk Form hösten 2018.

Vi har arrangerat medlemsmöten och en konstpolitisk studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet. Vi har informerat om vår verksamhet för studenter. Vi har kvalitetssäkrat remisser. Våra talespersoner har deltagit i kampanjen Årets konstkommuner och utvecklingsarbete av lokalföreningarna. Vår ordförande har medverkat i politikerutfrågningar och panelsamtal.

Styrelsen kommunicerar externt via en Facebooksida och med medlemmarna via regelbundna medlemsutskick.

Länkar
Facebooksida: https://www.facebook.com/KROSTHLM/
Riksorganisationens hemsida: http://kro.se