Vad vi gör

Våra huvudsakliga verksamhetsområden enligt verksamhetsplanen är:

  • Politiskt arbete:
    • att bevaka konstpolitiska frågor och skeenden i länet i samarbete med kansliet och lokala medlemmar och medlemsgrupperingar.
    • att kvalitetssäkra remisser och andra dokument som rör konstpolitiken i länet.
  • Nätverksbyggande och medlemskontakt:
    • att bygga medlemsnätverk, arrangera små och stora möten med medlemmar, arrangera studiecirklar och i allmänhet vara en kontaktnod för länets befintliga och potentiella medlemmar
  • Arrangera årsmöte
  • Att driva den ideella föreningen enligt god föreningssed

Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län är en ideell förening med en ideellt arbetande styrelse. Samarbetet med KRO:s kansli och politiska sekreterare har därför varit nödvändigt för att kunna nå resultat i de frågor vi ger oss in i.

Under de senaste åren har vi engagerat oss särskilt i ateljéfrågan bland annat genom att arrangera möten med intressenter som har inverkan på infrastrukturen. MU-avtalet, enprocentsregeln och ateljéstöd är andra viktiga områden som vi bevakar.

Ett exempel: Som ett led i relationsbygget med våra medlemmar har KRO Stockholms län under hösten 2022 genomfört en medlemsundersökning avseende ateljéfrågan. Resultatet av undersökningen presenterades på Medlemsevent 05 December 2022 / kl. 18:00-20:00 / KKV- Konstnärernas Kollektivverkstad, Mårbackagatan 11 hus H, Farsta av Louise Stiernström och Anna Kinbom. Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, var inbjuden och presenterade rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som han varit medförfattare till. Sara Edström, ordförande KRO Riks deltog i samtal under eventet och besvarade frågor.

Arbetet fortlöpte under 2023 bland annat via ett samarbete med Kulturförvaltningen, Lukas Narvaja Strateg/kulturlots, som arbetar med att hitta lokaler till kulturaktörer / kollektivföreningar. När de stöter på vakanta lokaler som lämpar sig bra till ateljéer finns en möjlighet att våra medlemmar, t ex ett konstnärskollektiv, kan ta över en större yta och stå på hyreskontraktet. Louise Stiernström har haft ett inledande möte med Lukas Narvaja 9/2-2023 där hon presenterade rapporten Ateljéerna i Sverige kartläggning av KRO samt utbytt idéer. Kulturförvaltningens kulturlots/strateg, Lukas Narvaja samt stadsutvecklingsstrateg Anna Rygård, från Kulturstrategiska enheten har därefter bjudits in och kommer föreläsa om ny ateljéstrategi, berätta hur arbetar en kulturlots samt föra dialog med medlemmar om hur Stockholm stad stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt vid årsmötet 3 april 2023. 

Anna Rygård strateg och Lukas Narvaja kulturlots/strateg, Kulturstrategiska enheten, Kulturförvaltningen, Stockholm stad, föreläser inbjudna av ordf. Louise Stiernström, om ny ateljéstrategi under årsmötet 2023. Foto: Jon Brunberg.

KRO Stockholms län bistod Kulturförvaltningen med att samordna ett samtal mellan Stockholm stad och konstnärer kring vägar in till grupper av konstnärer som söker eller är intresserade av att aktivera lokaler samt hur Stockholm stad kan finna nya tillvägagångssätt att finna konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv till lämpliga lokaler på kort och lång sikt. Under våren 2023 avseende möjligheten att fylla tre olika lokaler i centrala Kista om ca 800 m2 vardera, för en rimlig hyra.

En förlängning av detta initiativ är ”Samtal om Ateljéfrågan i Stockholm”, som anordnades 18 december 2023 i samband med Konstnärernas Riksorganisations årliga vintermingel på SN7 i Gamla stan. Samtalet fördes med fokus på den nya ateljéstrategi som staden tagit fram för 2024-2026.

Läs eller se video från samtalet via länken: https://www.kro.se/nyheter/samtal-om-ateljefragan-i-stockholm/

Styrelsen kommunicerar externt via en Facebooksida när föreningen är aktiv.

Länkar
Facebooksida: https://www.facebook.com/KROSTHLM/
Riksorganisationens hemsida: http://kro.se