Föreningen är vilande under verksamhetsåret 2023-2024

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE KRO STOCKHOLMS LÄN

MÅNDAG 15 april klockan 18:00-19:30 

PLATS:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83199226182?pwd=CZ8b0HE8XoTxaqA1Ej3O0Hg1zWiM8P.1

Meeting ID: 831 9922 6182
Passcode: 457447

 • Datum: 15:e april 2024
 • Tid: 18.00–19.30
 • Plats: Zoom
 • Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
 • Avsändare: Louise Stiernström, ordförande KRO Stockholms län
 • Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant 
 • Föranmälan krävs till stockholm@kro.se senast 11:e april 2024 

Årsmöte 2023

Välkommen till årsmöte Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län måndag 3 april kl 17:30–19:30

Datum: Måndag 3 april 2023
Årsmötet startar 17.30 och håller på i en timme. Därefter föreläsning. Kom i tid. Det är möjligt logga in 15 minuter innan.
Plats: Zoom, Möteslänk
Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
Avsändare: Louise Stiernström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant. Föranmälan till stockholm@kro.se senast 30:e mars 2023
Föreläsare/inbjudna gäster: Kl. 18:30 presenterar Lukas Narvaja, kulturlots/strateg samt Anna Rydgård stadsutvecklingsstrateg, båda från kulturstrategiska staben vid Kulturförvaltningen Stockholm stad, hur de arbetar med kulturlotsning och stadsutveckling. De berättar även om tillgängliga lokaler i Kista samt kommande ateljéstrategi från kulturförvaltningen. Därefter samtal och dialog som rör samverkan och tillvägagångssätt för att möjliggöra för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt.

Inför årsmötet ber vi er besvara några frågor från Stockholmsstyrelsen, svara gärna oavsett om du kan komma eller ej den 3:e, vi är mycket intresserade: Hur kan Stockholm stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över tomma lokaler?

Länk till frågeformuläret
Anna Rygård strateg och Lukas Narvaja kulturlots/strateg, Kulturstrategiska enheten, Kulturförvaltningen, Stockholm stad, föreläser inbjudna av ordf. Louise Stiernström, om ny ateljéstrategi under årsmötet 2023. Foto: Jon Brunberg.

Offentligt samtal och vintermingel

Vi hälsar medlemmar och branschkollegor varmt välkomna på Konstnärernas Riksorganisations vintermingel den 7 december, som hålls i kombination med stipendieutdelning och ett smakprov av nummer 4 av tidningen Konstnären. Vi bjuder på lätt förtäring och dryck.

Riksordförande Sara Edström presenterar tillsammans med ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Stockholm Louise Stiernström några av de frågor och utmaningar vi kommer att fokusera på i organisationens arbete 2023 och framåt.

Tidningen Konstnärens chefredaktör Robert Stasinski ger smakprov ur Konstnären nummer 4 2022 som handlar om den konstnärliga självbilden, och där alltifrån identitet, självporträtt och konstnärligt varumärke avhandlas.

Under kvällen avslöjar vi också årets mottagare av Konstnärernas Riksorganisations Lånestiftelses stipendium. Stipendiet på 50.000 kronor, som i år delas ut för första gången, är ett stipendium för färdigställande av kostnadskrävande arbeten.

Datum och tid: 7 december kl. 17.00 – 20.00

Plats: Stora Nygatan 7 i Gamla stan, Stockholm

Anmälan krävs!

Anmäl dig senast klockan 14.00 onsdag den 7 december.

Louise Stiernström, ordförande KRO Stockholms län och Sara Edström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, under
Vintermingel på SN7 2022. Foto: Jon Brunberg.

Medlemsmöte

Medlemsträff för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

 • Datum: 5:e december 2022
 • Tid: 18.00-20.00
 • Plats: KKV – Konstnärernas Kollektivverkstad, Mårbackagatan 11 hus H, Farsta
 • Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
 • Avsändare: Styrelsen för KRO Stockholms län
 • Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant
 • Föranmälan krävs till stockholm@kro.se senast 2:a december 2022 
 • Kl. 18:30 presenterar Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som han varit medförfattare till.

Inför mötet genomfördes en medlemsundersökning.

Hur är läget med Stockholms konstnärer? Länk till frågeformuläret (länk inte längre aktiv).


Rapport: så tillämpar Stockholms kommuner enprocentsregeln för offentlig konst

Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län släpper rapporten ”Enprocentsregeln i Stockholms kommuner” i samband med föreningens årsmöte den 22/2 2021.

Enprocentsregeln är en princip för att finansiera offentlig konst i samband med ny- om- och tillbyggnation som har använts länge i olika omfattning av staten, regioner och kommuner. Men bara hälften av kommunerna i landet tillämpar enprocentsregeln helt eller delvis enligt Konstnärernas Riksorganisations undersökning Årets konstkommuner, som var en riksomfattande granskning av kommunernas konstpolitik, som Konstnärernas Riksorganisation genomförde 2017 och som baserades på en enkät som gick ut till alla kommuner.

I Stockholms län svarade bara 17 av 26 kommuner på enkäten. För att komplettera de uppgifterna inledde Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms län 2019 ett arbete med att samla in uppgifter från de kommuner som inte svarade på enkäten för att få ett mer fullständigt underlag som kan användas i organisationens politiska arbete.

Rapporten kan laddas ned som en PDF här

I denna rapport tittar vi närmre på hur enprocentsregeln tillämpas av de 26 kommunerna i Stockholms län. Mycket av informationen är hämtad från kommunernas hemsidor, kommunala handlingar och styrdokument. Vi har även intervjuat politiker och tjänstepersoner när vi behövt kompletterande information, och vi har läst och gjort jämförelser med andra undersökningar om enprocentsregeln från det senaste decenniet.

Vi har försökt få en översiktlig bild av hur kommunerna jobbar med offentlig konst: om den beställer gestaltningsuppdrag, vad som står i styrdokument, vilka principer som styr hur den offentliga konsten finansieras och inte minst om, och hur kommunerna tillämpar enprocentsregeln. Utifrån resultatet har vi gjort en sammanvägd bedömning av kommunernas tillämpning av enprocentsregeln, och rankat tillämpningen på ett sätt som vi bedömer är jämförbart med enkätsvaren i 2017 års undersökning. I rapporten beskriver vi också kortfattat vad vi har hittat om enprocentsregelns användande för var och en av de 26 kommunerna i Stockholms län.

Undersökningen har gjorts av Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län 2019-2020 med projektmedel från Konstnärernas Riksorganisation.

Läs mer på:
https://www.facebook.com/Enprocentsthlm

Kontakt
E-post: stockholm@kro.se
Telefon: Jon Brunberg (rapportförfattare), 070-314 36 92

Rapporten kan laddas ned som en PDF här