Välkommen till medlemsmöten!

Styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län bjuder in till en serie medlemsmöten över videolänk (Zoom) för medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation boende i Stockholms län.

Syftet är att informera om vad vi gör och vad som händer i konstpolitiken i Stockholm men framför allt att lyssna på era åsikter och synpunkter om de frågor som är viktiga för er och ge utrymme för en diskussion om konstpolitiken i Stockholms län och organisationens verksamhet, med fokus på det fackliga arbetet.

Vi börjar med två möten i oktober. Dessa kommer att vara begränsade till 12 medlemmar så att alla kan komma till tals. För att bereda plats för så många som vill delta kan du välja att delta i ett av nedanstående möten. Föranmälan krävs: maila till stockholm@kro.se senast den 8 oktober och välj ett av nedanstående datum. Glöm inte att uppge ditt namn.

Datum för medlemsmöten

1) Månd 12 oktober kl 18-20
2) Månd 19 oktober kl 18-20

OBS! Inbjudan gäller bara betalande medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation bosatta i Stockholms län.

Nytt datum för årsmöte bestämt!

Du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation och är bosatt i Stockholms län har i dagarna fått en förnyad kallelse till årsmöte via e-post. Datum för årsmötet är den 11 maj från kl 17.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster och har därför fattat beslut om att årsmötet skall genomföras över videolänk. Det innebär andra förusättningar för mötet än vad som är vanligt. All information och en länk till uppdaterade årsmöteshandlingar hittar du i mailet med kallelsen. OBS! Anmälan till mötet görs via en länk i kallelsen senast 10 maj.

Vi befinner oss i extraordinära tider och ber därför om förståelse för att mötet inte kan genomföras på vanligt sätt och de eventuella begränsningar som kan tänkas uppstå i samband med det. Vi siktar på att senare bjuda in till ett allmänt medlemsmöte när det är möjligt för att kunna diskutera frågor som rör medlemskåren lite närmre.

För mer information om årsmötet kontakta föreningens ordförande Jon Brunberg, 070-314 36 92 eller stockholm@kro.se

Vänligen
Jon Brunberg, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

Jordmarknaden

Den 19 maj deltog vår ordförande Jon Brunberg i ett panelsamtal med titeln ”Kulturens villkor i en marknadsanpassad stad?” som hade ett visst fokus på de konstnärliga produktionshusens framtid i Stockholm. Samtalet ägde rum på Jordmarknaden som beskrivs av arrangören Mossutställningar/Avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden som en diskussionsfestival för utbyte av idéer om hur vi ska ställa om vårt samhälle.

Moderator: Nathan Hamelberg
Ruben Steinum, UKS, Oslo
Walter Ruth, ordförande KKV, Göteborg
Erik Westin, A-House/ Akademiska Hus
Jon Brunberg, Konstnärerna Riksorganisation, Stockholms län

https://www.facebook.com/events/2061433800821113/permalink/2126684150962744/

Julie Lomax från a-n gästar Stockholm

Fr.v. Peter Johansson (IAA), Katarina Jönsson Norling (KRO), Julie Lomax (a-n), Eva Månsson (KRO)

Julie Lomax från den Brittiska konstorganisationen a-n gästade Stockholm i december och höll den 5/12 ett föredrag på Svensk Form om kampanjen “Paying Artists”, ett samarrangemang av Svenska IAA-kommittén/Konstnärernas Riksorganisation och Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län.

Paying Artists – kampanjmaterial

Region Stockholms kick-off för kulturstrategin

Valduellerna

Valduellerna 23/8, ett samarrangemang av Kulturvalet.se, Konstnärernas Riksorganisation, Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms Län och Statens Konstråd. Vår ordförande Jon Brunberg ledde tillsammans med riksordföranden Katarina Jönsson Norling utfrågningen av de lokala politikerna Emilia Bjuggren (S) och Rasmus Jonlund (L).

Länkar:
Kulturvalet.se: http://kulturvalet.se/
Valduellerna på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=53Zn2U26Qkc