Motionera senast den 31 januari

Är du medlem i Konstnärernas Riksorganisation och bosatt i Stockholms län? Är det något du vill förändra när det gäller det lokala styrelsearbetet i Stockholm som du vill att årsmötet ska rösta om? Då kan du skicka en motion till styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län inför årsmötet.

Skicka din motion per e-post till stockholm@kro.se senast den 31/1. Om du har frågor kan du vända dig till föreningens ordförande Jon Brunberg på telefon 070-314 36 92.

Observera att den lokala styrelsen för Stockholms län inte har befogenhet att besluta i frågor som behandlas av Riksstyrelsen, som t.ex. medlemsavgifter och dylikt. Motionerna bör därför gälla det lokala styrelsearbetet.

Bara medlemmar som är bosatta i Stockholms län kan lämna motioner. Lämna namn, e-post och/eller telefonnummer så att vi kan kontakta dig om vi tycker att något behöver förtydligas.

Tänk på att i motionen ange bakgrunden till ditt förslag och att argumentera för din sak. Motionen ska avslutas med ett konkret förslag, ett yrkande, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till. Om din motion är otydlig eller inte innehåller ett yrkande så är det inte säkert att styrelsen kommer att ta upp den på årsmötet.

Läs gärna mer om årsmöten och motioner på forening.se.