Region Stockholms rapport om konstnärliga produktionsplatser

I juli 2019 släppte Region Stockholms kulturförvaltning en ny rapport som visar på möjligheter att utveckla konstnärliga produktionsplatser i de regionala stadskärnorna. Företrädare för Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län intervjuades av utredaren Ann Larsson och vi konstaterar att våra synpunkter och samlade erfarenheter på området fått genomslag i rapporten som är en utmärkt sammanfattning av situationen för konstnärliga produktionsplatser i Stockholm där även konstnärernas förutsättningar och villkor beskrivs på ett utmärkt sätt.

Länkar
Rapporten i PDF-format
Regionens hemsida för projektet