Aktuellt

Stockholmsföreningen är vilande.

älkommen till årsmöte i lokalföreningen

Konstnärernas Riksorganisation Stockholms Län

Datum: Måndag 15 april klockan 18:00-19:30

Plats: Zoom

Anmälan: Föranmälan krävs till stockholm@kro.se senast 11 april 2024

Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83199226182…

Meeting ID: 831 9922 6182

Passcode: 457447

Avsändare: Louise Stiernström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant

Varmt välkomna!

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83199226182?pwd=CZ8b0HE8XoTxaqA1Ej3O0Hg1zWiM8P.1

Meeting ID: 831 9922 6182
Passcode: 457447

Årsmöte 2023

Under de senaste åren har vi engagerat oss särskilt i ateljéfrågan bland annat genom att arrangera möten med intressenter som har inverkan på infrastrukturen. MU-avtalet, enprocentsregeln och ateljéstöd är andra viktiga områden som vi bevakar.

Som ett led i relationsbygget med våra medlemmar har KRO Stockholms län under hösten 2022 genomfört en medlemsundersökning avseende ateljéfrågan. Resultatet av undersökningen presenterades på Medlemsevent 05 December 2022 / kl. 18:00-20:00 / KKV- Konstnärernas Kollektivverkstad, Mårbackagatan 11 hus H, Farsta av Louise Stiernström och Anna Kinbom. Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation, var inbjuden och presenterade rapporten ”Ateljéerna i Sverige” som han varit medförfattare till. Sara Edström, ordförande KRO Riks deltog i samtal under eventet och besvarade frågor.

Arbetet fortlöpte under 2023 bland annat via ett samarbete med Kulturförvaltningen, Lukas Narvaja Strateg/kulturlots, som arbetar med att hitta lokaler till kulturaktörer / kollektivföreningar. När de stöter på vakanta lokaler som lämpar sig bra till ateljéer finns en möjlighet att våra medlemmar, t ex ett konstnärskollektiv, kan ta över en större yta och stå på hyreskontraktet. Louise Stiernström har haft ett inledande möte med Lukas Narvaja 9/2-2023 där hon presenterade rapporten Ateljéerna i Sverige kartläggning av KRO samt utbytt idéer.

Kulturförvaltningens kulturlots/strateg, Lukas Narvaja samt stadsutvecklingsstrateg Anna Rygård, från Kulturstrategiska enheten har bjudits in för att föreläsa under årsmötet 3 april

Anna Rydgård och Lukas Narvaja kommer att föreläsa om ny ateljéstrategi, berätta hur arbetar en kulturlots samt föra dialog med medlemmar om hur Stockholm stad stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt vid årsmötet 3 april 2023. Därefter samtal för medlemmarna med inbjudna gäster.

Anna Rygård strateg och Lukas Narvaja kulturlots/strateg, Kulturstrategiska enheten, Kulturförvaltningen, Stockholm stad, föreläser inbjudna av ordf. Louise Stiernström, om ny ateljéstrategi under årsmötet 2023. Foto: Jon Brunberg.
Välkommen till årsmöte Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län måndag 3 april kl 17:30–19:30

Datum: Måndag 3 april 2023
Årsmötet startar 17.30 och håller på i en timme. Därefter föreläsning. Kom i tid. Det är möjligt logga in 15 minuter innan.
Plats: Zoom, Möteslänk
Inbjudna: Medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.
Avsändare: Louise Stiernström, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
Kontaktperson för frågor och anmälningar: Anna Kinbom, suppleant. Föranmälan till stockholm@kro.se senast 30:e mars 2023
Föreläsare/inbjudna gäster: Kl. 18:30 presenterar Lukas Narvaja, kulturlots/strateg samt Anna Rydgård stadsutvecklingsstrateg, båda från kulturstrategiska staben vid Kulturförvaltningen Stockholm stad, hur de arbetar med kulturlotsning och stadsutveckling. De berättar även om tillgängliga lokaler i Kista samt kommande ateljéstrategi från kulturförvaltningen. Därefter samtal och dialog som rör samverkan och tillvägagångssätt för att möjliggöra för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över lämpliga lokaler på kort och lång sikt.

Inför årsmötet ber vi er besvara några frågor från Stockholmsstyrelsen, svara gärna oavsett om du kan komma eller ej den 3:e, vi är mycket intresserade: Hur kan Stockholm stad skapa bättre möjligheter för konstnärer/ateljéföreningar/konstnärskollektiv att ta över tomma lokaler?

Länk till frågeformuläret