Remiss: Stockholms stads kulturstrategi

Vi har skrivit ett svar på Stockholms stads Kulturstrategiska program i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation och KLYS. Här nedan sammanfattar vi våra ståndpunkter.

Här kan du ladda ned hela remissvaret som PDF

Sammanfattning

Vi välkomnar att Stockholms stad beslutat sig för att ta fram en kulturstrategi men finner det mycket anmärkningsvärt att den professionella bild- och formkonsten knappt omnämns i programmet och att det saknar tydligt formulerade strategier som är relevanta för bild- och formkonsten, både för de professionella konstnärerna, såväl som andra aktörer inom konstfältet – liksom för konstens infrastruktur.

Programmets förslag och formuleringar som relaterar till bild- och formkonsten är vaga, abstrakta och svårbedömda. Vi saknar också skrivningar som rör vikten av skäliga villkor för kulturskapare och frågan om armlängds avstånd mellan politiken och professionen.

Corona-pandemin har haft stora negativa konsekvenser för kultursektorn som ännu inte kan överblickas, och vi ser ett stort behov av en kulturstrategi som tar ett brett grepp på frågan om konst- och kulturlivets framtid i Stockholms stad, som omfattar den mångfald av verksamheter som utgör Stockholms konstliv, och som tas fram i dialog med kulturlivets organisationer och näringar.

Vi föreslår därför att Stockholms stad skriver om och breddar det kulturstrategiska programmet, i dialog med Konstnärernas Riksorganisation, KLYS och andra intresseorganisationer för konstnärer och aktörer i konstlivet.

Här kan du ladda ned hela remissvaret som PDF

Ett svar på “Remiss: Stockholms stads kulturstrategi”

Kommentarer är stängda.