Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Vi arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer.

Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län är en regional avdelning inom KRO som arbetar med lokala konstpolitiska frågor. Över tusen medlemmar i KRO som är boende i Stockholms län räknas automatiskt också som våra medlemmar. Vi är därmed den största lokalföreningen i landet.

Styrelsen arbetar med stöd från det centrala kansliet, samarbetar med riksorganisationen när det gäller remisser och påverkanskampanjer och har kontakt med andra lokalföreningar runtom i landet och engagerade medlemmar i länet.

På den här sajten berättar vi om den regionala föreningens arbete och lyfter lokala frågor. Om du vill läsa mer om den nationella organisationen går du till KRO.SE.

Styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation består 2020-2021 av fem ordinarie medlemmar och en ersättare.

Styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län 2019-2020
Styrelsen i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län 2019-2020. Fr. v. Timothy Crisp, Jon Brunberg, Katarina Warrenstein, Louise Lindvall, Felice Hapetzeder.

Styrelsen 2020-2021

Ordinarie ledamöter:
Jon Brunberg, ordförande
Timothy Crisp, sekreterare
Sofia Björkman (nyinval), kassör
Felice Hapetzeder
Katarina Warrenstein
Ersättare:
Jens Evaldsson

Övriga förtroendevalda:
Revisorer:
Nina Wedberg Thulin, ordinarie (nyinval)
Johan Wingestad, suppleant,
Valberedning:
Edmon Khalil, sammankallande,
Anna Ridderstad (nyinval)
Louise Stiernström (nyinval)