Verksamhet 2019-2020

Från föreningens årsberättelse 2019-2020.

Jordmarknaden, maj 2019. Foto: Katarina Lundgren.

Styrelsens inre verksamhet

Möten och styrelsearbete

Föreningen har haft 4 protokollförda ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret 2019-2020: 8/4 2019, 2/9 2019, 11/11 2019 samt 13/1 2020, och därtill flera arbetsmöten.

Nyckelbeslut har varit

Arvodering av styrelsemöten.
Ansökan om projektmedel från Riksorganisationen.
I båda fallen, se den ekonomiska berättelsen nedan under rubriken “händelser”.

Medlemsaktiviteter

Årsmöte, 4 mars 2019 på Föreningen Svensk Form med gästframträdande av förbundsjuristen Katarina Renman Claesson.

Medlemskommunikation

Medlemsutskick har gått ut via e-post vid tre tillfällen, 4/12 2019 och 23/1 2020 samt kallelse till årsmöte den 26/2 2020. Se i övrigt avsnittet ”Extern kommunikation” nedan.

Politiskt arbete och yttre verksamhet

Ateljéfrågan

Under verksamhetsåret 2019-2020 har fokus för styrelsens politiska arbete fortsatt legat på frågan om det prekära läget för ateljéföreningar i Stockholms län. En stor del av arbetet har handlat om att öka vår kunskap om situationen genom möten med företrädare för ateljéföreningar och andra aktörer, att fortsätta stötta nätverket Produktionsplatserna, och att fortsatt vara en viktig aktör i frågan på den kommunala och regionala politiska nivån.

Under verksamhetsåret har vi arbetat med frågan bland annat på följande sätt

  • Vi intervjuades för Region Stockholms utredning om konstnärliga produktionsplatser i regionen i slutet av 2018 av utredaren Ann Larsson och deltog i uppföljande möte hos Region Stockholms kulturförvaltning i september 2019 efter det att rapporten släppts.
  • Vi har fortsatt deltagit i möten med nätverket Produktionsplatserna under året och arbetat för att formalisera nätverket i föreningsform.
  • Vi har tillsatt en intern arbetsgrupp i styrelsen för ateljéfrågan
  • Vår ordförande har varit med och utformat den enkät som skickades ut till ateljéföreningar och andra ateljéinnehavare i hela landet i maj 2019 och har arbetat med en rapport utifrån enkäten som skall släppas våren 2020. En stor del av de svarande har sin ateljé i Stockholms län.
  • En förhandstitt på ovan nämnda rapport presenterades på Transit kulturinkubator den 20/2, 2020.
  • Vår ordförande deltog i panelsamtal om kulturens villkor i staden på Jordmarknaden som arrangerades 19/5, 2019, i Stockholm av projektet Avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden.
  • Vi har haft en serie möten med företrädare för olika produktionsplatser under året för att informera oss om läget, och även träffat politiker för att lyfta frågor som rör produktionsplatser.

Offentlig konst – 1% regeln

Under 2019 satte vi igång med en kartläggning av hur 1%-regeln används i Stockholms kommuner som en uppföljning av Konstnärernas Riksorganisations kommunundersökning från 2017. Vi har ansökt om projektmedel från Riksorganisationen 2020 för att fortsätta kartläggningen och presentera den i rapportform.

Fristadsprogram i Stockholm

Vi har påbörjat ett arbete med att undersöka hur vi kan arbeta för att få ett större fokus på utsatta bild- och formkonstnärer inom ramen för fristadsprogrammet i Stockholm.

Andra aktiviteter

Vi deltog i Stockholmstinget den 14/11 som samlade ca 500 representanter från kommuner och organisationer till en heldag om kulturpolitik i Stockholmsregionen.

Vi var med och informerade studenter på Konstfack vid första dagen på höstterminen.

Vi har synts flitigt i sociala medier, inte minst under debatterna om EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten men också i debatterna om armlängds avstånd i samband med Nackas lansering av konstprogrammet ”Wall Street Nacka”.

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen har huvudsakligen skett via föreningens Facebookkonton, hemsida och mailutskick.

Facebooksidan administreras av styrelsen och används för att kommunicera om föreningens aktiviteter och frågor som föreningen vill lyfta. Den hade 2020-02-20 222 följare, 213 gillade sidan. Ca 45 inlägg har gjorts under verksamhetsåret.
Adress: https://www.facebook.com/KROSTHLM/

Facebookgruppen kan användas både av styrelsens administratörer och medlemmar i gruppen. Gruppen hade 20/2 2020 823 medlemmar (en ökning från 689 den 22/2 2019). Adress: https://www.facebook.com/groups/KRO.Stockholms.Lan/

Under 2019 lanserade styrelsen en egen hemsida för att kunna nå ut till fler.
Adress: http://krostockholm.se.