VIKTIGT! Uppskjutet årsmöte i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län

VIKTIGT! Årsmötet i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län uppskjutet pga höjning av risknivån till mycket hög risk för spridning av coronaviruset

På grund av Folkhälsomyndighetens höjning av risknivån till mycket hög risk för spridning av coronaviruset har styrelsen i föreningen för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län i dag beslutat att skjuta upp föreningens årsmöte som skulle ha hållits måndagen den 16/3 på Studio 44.

Detta är en försiktighetsåtgärd med tanke på den excecptionella situationen. Vi avvaktar läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att kunna förbereda adekvata åtgärder för det kommande arrangemanget så att alla som vill skall kunna delta i mötet.

Årsmötet skjuts som längst upp i två månader till den 12 maj och en kallelse skickas ut minst två veckor i förväg. Under tiden kommer den sittande styrelsen att fortsätta arbetet tills dess att den nya styrelsen kan väljas.

Vi ber om ursäkt för det korta varslet och eventuella oangelägenheter i samband med detta och återkommer med en ny kallelse inom kort.

Med vänliga hälsningar

Jon Brunberg, ordförande i styrelsen för Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län.

För mer information

kontakta föreningens ordförande Jon Brunberg, 070-314 36 92 eller stockholm@kro.se