Nytt datum för årsmöte bestämt!

Du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation och är bosatt i Stockholms län har i dagarna fått en förnyad kallelse till årsmöte via e-post. Datum för årsmötet är den 11 maj från kl 17.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster och har därför fattat beslut om att årsmötet skall genomföras över videolänk. Det innebär andra förusättningar för mötet än vad som är vanligt. All information och en länk till uppdaterade årsmöteshandlingar hittar du i mailet med kallelsen. OBS! Anmälan till mötet görs via en länk i kallelsen senast 10 maj.

Vi befinner oss i extraordinära tider och ber därför om förståelse för att mötet inte kan genomföras på vanligt sätt och de eventuella begränsningar som kan tänkas uppstå i samband med det. Vi siktar på att senare bjuda in till ett allmänt medlemsmöte när det är möjligt för att kunna diskutera frågor som rör medlemskåren lite närmre.

För mer information om årsmötet kontakta föreningens ordförande Jon Brunberg, 070-314 36 92 eller stockholm@kro.se

Vänligen
Jon Brunberg, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation Stockholms län