Jordmarknaden, maj 2019. Foto: Katarina Lundgren.

Paneldebatt om hållbar stadsutveckling: Jordmarknaden, maj 2019. Foto: Katarina Lundgren.